Fac. Farmàcia

Farmacia, CTA, NHD

UB - Farmàcia

1A

Curs Introducció
OPCIÓ 1

Asignatures de 1r CURS

Dilluns 2/09 de 10:00h a 13:30h

Dimarts 3/09 de 10:00h a 13:30h

Dimecres 4/09 de 10:00h a 13:30h

Curs Introducció
OPCIÓ 2

Asignatures de 1r CURS

Dilluns 9/09 de 10:00h a 13:30h

Dimarts 10/09 de 10:00h a 13:30h

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.