Fac. Farmàcia

Farmacia, CTA, NHD

UB - Farmàcia

1B

Bioquímica
G1 Pre-parcial Núria

Dimarts 29/05 de 19h a 21h

Dimecres 30/05 de 19h a 21h

Dijous 31/05 de 19h a 21h

Divendres 1/06 de 15:30h a 18:30h

Bioquímica
G2 Post-parcial Núria

Dissabte 2/06 de 15h a 18h

Diumenge 3/06 de 15h a 18h

Dimecres 6/06 de 15:30h a 18:30h

Dijous 7/06 de15:30h a 18:30h

Fisicoquímica 1
G1 Èric

Dimarts 12/06 de 11:30h a 14:30h

Dimecres 13/06 de 11:30h a 14:30h

Dijous 14/06 de 8:30h a 12:30h

Dimecres 20/06 de 8:30h a 12:30h

Dijous 21/06 de 8:30h a 11:30h

Dissabte 23/06 de 8:30h a 11:30h

Dilluns 25/06 de 9h a 13h

Fisicoquímica 1
G2 Èric

Dimarts 12/06 de 18h a 21h

Dimecres 13/06 de 18h a 21h

Dijous 14/06 de 15h a 19h

Dimecres 20/06 de 15h a 19h

Divendres 22/06 de 16h a 19h

Dissabte 23/06 de 11:30h a 14:30h

Dilluns 25/06 de 15h a 19h

Química Analítica
G1 Pre-parcial Sergi

Divendres 1/06 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 2/06 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 3/06 de 11:30h a 14:30h

Química Analítica
G2 Post-parcial Sergi

Dimarts 12/06 de 8:30h a 11:30h

Dimecres 13/06 de 8:30h a 11:30h

Dijous 14/06 de 11:30h a 14:30h

Dissabte 16/06 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 17/06 de 8:30h a 11:30h

Química Analítica
G3 Pre-parcial Marina

Dilluns 4/06 de 8:30h a 11:30h

Dimarts 5/06 de 17h a 20h

Dimecres 6/06 de 8:30h a 11:30h

Química Analítica
G4 Post-parcial Marina

Dimarts 12/06 de 15h a 18h

Dimecres 13/06 de 15h a 18h

Dissabte 16/06 de 15h a 18h

Diumenge 17/06 de 11:30h a 14:30h

Dilluns 18/06 de 8:30h a 11:30h

Química Orgànica 1
G1 Pau

Dissabte 26/05 de 8:30h a 11:30h

Divendres 1/06 de 8:30 a 11:30h

Dissabte 2/06 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 3/06 de 8:30h a 11:30h

Dimarts 5/06 de 14h a 17h

Divendres 8/06 de 11:30h a 14:30h

Dissabte 9/06 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 10/06 de 8:30h a 11:30h

Química Orgànica 1
G2 Andrea

Dissabte 26/05 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 27/05 de 8:30h a 11:30h

Divendres 1/06 de 8:30h a 11:30h

Dissabte 2/06 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 3/06 de 8:30h a 11:30h

Divendres 8/06 de 16:30h a 19:30h

Dissabte 9/06 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 10/06 de 11:30h a 14:30h

2B

Química Farmacèutica 1
G1 Sergi

Divendres 8/06 de 15h a 18h

Dissabte 9/06 de 8:30h a 11:30h

Diumenge 10/06 de 8:30h a 11:30h

Dilluns 11/06 de 16:30h a 19:30h

Dimarts 12/06 de 11:30h a 14:30h

Dimecres 13/06 de 11:30h a 14:30h

Dimarts 19/06 de 11:30h a 14:30h

Dimecres 20/06 de 11:30h a 14:30h

Química Farmacèutica 1
G2 Pau

Dissabte 9/06 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 10/06 de 11:30h a 14:30h

Dilluns 11/06 de 16:30h a 19:30h

Dimarts 12/06 de 8:30h a 11:30h

Dimecres 13/06 de 8:30h a 11:30h

Dijous 14/06 de 8:30h a 11:30h

Dimarts 19/06 de 8:30h a 11:30h

Dimecres 20/06 de 8:30h a 11:30h

Tècniques Instrumentals
G1 Àlex

Divendres 22/06 de 9h a 13h

Dissabte 23/06 de 9h a 13

Dilluns 25/06 de 9h a 13h

1B

Fisicoquímica 1
G1-Èric

Dissabte 12/05 de 10h a 13h

Diumenge 13/05 de 10h a 13h

Dilluns 14/05 de 19:15h a 20:45h

ó Dimarts 15/05 de 12:45 a 14:15h

Dimecres 16/05 de 19:15h a 20:45h

ó Dijous 17/05 de 12:45 a 14:15h

Dilluns 22/05 de 19:15 a 20:45h a 13h

ó Dimarts 22/05 de 12:45 a 14:15h

Dimecres 23/05 de 19:15h a 20:45h

ó Dijous 24/05 de 12:45 a 14:15h

Dissabte 26/05 de 11:30 a 14:30h

Química Analítica
G1 Sergi

ex.online (M3 i T1)

Dilluns 28/05 de 12:45h a 14:45h

ó Dilluns 28/05 de 19:15h a 21:15h

1B

Fisicoquímica 1
G1 Èric

Dimarts i Dijous de 12:45h a 14:15h

Fisicoquímica 1
G2 Èric

Dilluns i Dimecres de 19:15h a 20:45h

Química Analítica
Red 1 Sergi

Divendres de 12:45h a 14:45h

Química Analítica
Red 2 Sergi

Dimecres de 12:45h a 14:45h

Química Orgànica 1
G1 Pau

Dimarts i Dijous de 12:45h a 14:15h

Química Orgànica 1
Red 1 Pau

Dijous de 19:15h a 21:15h

2B

Química Farmacèutica 1
G1 Pau

Dilluns i Dimecres de 12:45h a 14:15h

Química Farmacèutica 1
G2 Sergi

Dimarts i Dijous de 12:45h a 14:15h

Química Farmacèutica 1
G3 Sergi

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h

Química Farmacèutica 1
G4 Pau

Dilluns i Dimecres de 19:15h a 20:45h

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.