Fac. Física

Física, Biomèdica, Electrònica

UB - Grau Física, Eng. Biomèdica, Eng. Electrònica

Q1

Àlgebra
G1 Alexia

Dijous 27/1 de 11:30h a 14:30h

Divendres 28/1 de 11:30h a 14:30h

Dijous 3/1 de 15h a 18h

Divendres 4/1 de 15h a 18h

Dijous 10/1 de 15h a 18h

Divendres 11/1 de 11:30h a 14:30h

Dissabte 12/1 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 13/1 de 11:30h a 14:30h

Càlcul
G1 Núria

ENG. BIOMED

Divendres 21/12 de 15h a 18h

Dissabte 22/12 de 15h a 19h

Diumenge 23/12 de 15h a 19h

Divendres 11/01 de 8h a 11:30h

Dissabte 12/01 de 8h a 11:30h

Dilluns 14/01 de 15h a 18h

Dimarts 15/01 de 8.30h a 11:30h

Càlcul
G2 Núria

EET i FÍSICA

Dijous 17/1 de 11:30h a 14:30h

Divendres 18/1 de 15h a 18h

Dilluns 21/1 de 15h a 18h

Dimarts 22/1 de 11:30h a 14:30h

Dissabte 26/1 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 27/1 de 11:30h a 14:30h

Dilluns 28/1 de 11:30h a 14:30h

Dimarts 29/1 de 11:30h a 14:30h

Fonaments de Mecànica
G1

Dimecres 2/1 de 18h a 21h

Dijous 3/1 de 18h a 21h

Dilluns 14/1 de 15h a 17h

Dimarts 15/1 de 15h a 18h

Dissabte 19/1 de 15h a 18:30h

Diumenge 20/1 de 15h a 18:30h

Dilluns 21/1 de 11h a 14h

Dimarts 22/1 de 15:30h 18:30h

Informàtica
G1 Eric

CANVI D'HORARI

Dijous 27/12 de 15h a 18h

Divendres 28/12 de 15h a 18h

Dimecres 2/1 de 15h a 18h

Dijous 4/1 de 8:30h a 11.30h

Dissabte 5/1 de 11:30h a 15:30h

Dilluns 7/1 de 15h a 19h

Dimarts 8/1 de 15h a 19h

MOFT
G1 (BIOMED) Marta

Eng. Biomed

Dissabte 22/12 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 23/12 de 11:30h a 14:30h

Dijous 27/12 de 18h a 21h

Divendres 28/12 de 18 a 21h

Dissabte 29/12 de 15h a 18h

Dimecres 2/01 de 18h a 21h

Dijous 3/01 de 18h a 21h

Divendres 4/01 de 18h a 21h

MOFT
G2 (EET) Marta

CANVI D'HORARI (EET)

Dissabte 22/12 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 23/12 de 11:30h a 14:30h

Dijous 27/12 de 18h a 21h

Divendres 28/12 de 18 a 21h

Dimarts 15/01 de 18h a 21h

Dimecres 16/01 de 18h a 21h

Dijous 17/01 de 18h a 21h

Divendres 18/01 de 18h a 21h

Q3

Mecànica
G1 Eric

Dimecres 16/1 de 15h a 18h

Dijous 17/1 de 15h a 18h

Divendres 18/1 de 15h a 18h

Dissabte 19/1 de 15h a 18h

Dilluns 21/1de 15h a 18h

Dijous 24/1 de 15h a 18h

Divendres 25/1 de 15h a 18h

Dissabte 26/1 de 15h a 18h

Mètodes 1
G1 Jordi

Dissabte 22/12 de 11:30h a 14:30h

Diumenge 23/12 de 15h a 18h

Dimecres 2/1 de 11:30h a 14:30h

Dijous 3/1 de 11:30h a 14:30h

Divendres 4/1 de 11:30h a 14:30h

Dimarts 8/1 de 15h a 18h

Divendres 11/1 de 15h a 18h

Dissabte 12/1 de 11:30h a 14:30h

Termodinàmica
G1 Joaquim

Dijous 27/12 de 15h a 18h

Divendres 28/12 de 15h a 18h

Dissabte 29/12 de 15h a 18h

Diumenge 30/12 de 15h a 18h

Dimecres 2/1 de 15h a 18h

Dijous 3/1 de 15h a 18h

Divendres 4/1 de 15h a 18h

Dilluns 7/1 de 15h a 18h

Q6

Física Estadística
G1 Abel

Dimecres 2/1 de 15h a 18h

Dijous 3/1 de 15h a 18h

Divendres 4/1 de 15h a 18h

Dimecres 9/1 de 15h a 18h

Dijous 10/1 de 15h a 18h

Dissabte 12/1 de 15h a 18h

Diumenge 13/1 de 15h a 18h

Dilluns 14/1 de 15h a 18h

Q7

Física Nuclear
G1 Carlos

Dijous 17/1 de 18h a 21h

Dissabte 19/1 de 9h 12h

Diumenge 20/1 de 9h a 12h

Dijous 24/1 de 18h a 21h

Divendres 25/1 de 18h a 21h

Dissabte 26/1 de 9h a 12h

Diumenge 27/1 de 9h a 12h

Dilluns 28/1 de 18h a 21h

Q1

Àlgebra
G2 Alexia

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Càlcul
G1 Núria

Dimarts i dijous de 15h a 16:30h

Fonaments de Mecànica
G1 Marc

Dimecres de 17h a 19h

Informàtica
G2 Eric

Dijous de 10:45h a 12.45h

MOFT
G1 Marta

Dimecres de 16:30h a 18:30

Q2

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G1

CAE Parcial i Final

FEIO
G1

CAE Parcial i Final

Q3

Mecànica
G1

CAE Parcial i Final

Mètodes 1
G1 Jordi

Dilluns i dimecres de 16:30h a 18h

Termodinàmica
G1

CAE Parcial i Final

Q4

Electromagnetisme
G1

CAE Parcial i Final

Mètodes 2
G1

CAE Parcial i Final

Òptica
G1

CAE Parcial i Final

Q5

Física Quàntica
G1

CAE Parcial i Final

Q6

Física Estadística
G1

CAE Parcial i Final

Q7

Física atòmica
G1

CAE Parcial i Final

Física Nuclear
G1

CAE Parcial i Final

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.