Fac. Física

Física, Biomèdica, Electrònica

UB - Grau Física, Eng. Biomèdica, Eng. Electrònica

Q1

Àlgebra
G1 Edu

Dissabte 22/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 23/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 25/6 de 8:30 a 11:30

Dissabte 29/6 de 15:30 a 18:30

Diumenge 30/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 1/7 de 8:30 a 11:30

Càlcul
G1 Núria

Dissabte 22/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 23/6 de 11:30 a 14:30

Dimarts 25/6 de 15 a 18

Dimecres 26/6 de 15 a 18

Dissabte 29/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 30/6 de 11:30 a 14:30

Informàtica
G1 Eric

Dimarts 25/6 de 11:30 a 14:30

Dimecres 26/6 de 11 a 14

Divendres 28/6 de 15 a 18

Dissabte 29/6 de 11:30 a 14:30

Dimarts 2/7 de 11 a 14

Dimecres 3/7 de 11:30 a 14:30

Q2

Càlcul de diverses variables
G1 Jaime

Dimecres 12/6 de 15 a 18

Dijous 13/6 de 15 a 18

Divendres 14/6 de 15 a 18

Dissabte 15/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 16/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 17/6 de 15 a 18

Dimarts 18/6 de 15 a 18

Dimecres 19/6 de 15 a 18

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G1 Jaime

Dissabte 25/5 de 11:30 a 14:30

Diumenge 26/5 de 11:30 a 14:30

Dissabte 1/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 2/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 3/6 de 8:30 a 11:30

Dimarts 4/6 de 8:30 a 11:30

Dimecres 5/6 de 8:30 a 11:30

Dijous 6/6 de 8:30 a 11:30

FEIO
G1 Luis

Dissabte 18/5 de 8:30 a 11:30

Diumenge 19/5 de 8:30 a 11:30

Dimarts 21/5 de 18 a 20

Dimecres 22/5 de 18 a 20

Dijous 23/5 de 18 a 20

Dissabte 25/5 de 8:30 a 11:30

Diumenge 26/5 de 8:30 a 11:30

Dimarts 28/5 de 8:30 a 11:30

Dimecres 29/5 de 8:30 a 11:30

FOFT
G1 Marta

Dimecres 12/6 de 18 a 21

Dijous 13/6 de 18 a 21

Divendres 14/6 de 18 a 21

Dissabte 15/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 16/6 de 11:30 a 14:30

Dilluns 17/6 de 18 a 21

Dimarts 25/6 de 18 a 21

Dimecres 26/6 de 18 a 21

Q3

Mecànica
G1 Eric

Dilluns 17/6 de 15 a 18

Dimarts 18/6 de 15 a 18

Dijous 20/6 de 15 a 18

Divendres 21/6 de 15 a 18

Dissabte 22/6 de 11:30 a 14:30

Dimarts 25/6 de 15 a 18

Dimecres 26/6 de 15 a 18

Mètodes 1
G1 Jordi

Dilluns 27/5 de 8:30 a 11:30

Dimarts 28/5 de 8:30 a 11:30

Dimecres 29/5 de 8:30 a 11:30

Dimecres 5/6 de 15 a 18

Divendres 7/6 de 15 a 18

Dissabte 8/6 de 15 a 18

Diumenge 9/6 de 15 a 18

Dilluns 10/6 de 8:30 a 11:30

Termodinàmica
G1 Joaquim

Divendres 24/5 de 17:30 a 20:30

Dissabte 25/5 de 15 a 18

Diumenge 26/5 de 15 a 18

Dilluns 27/5 de 17 a 20

Divendres 31/5 de 18 a 21

Dissabte 1/6 de 15 a 18

Diumenge 2/6 de 15 a 18

Q4

Electromagnetisme
G1 Adrià

Dilluns 27/5 de 11:30 a 14:30

Dimarts 28/5 de 11:30 a 14:30

Dimecres 29/5 de 11:30 a 14:30

Dissabte 1/6 de 15 a 18

Diumenge 2/6 de 15 a 18

Dilluns 3/6 de 8:30 a 11:30

Dimarts 4/6 de 15 a 18

Dimecres 5/6 de 8:30 a 11:30

Electrònica Aplicada
G1 Alèxia

Dissabte 4/5 de 11:30 a 14:30

Diumenge 5/5 de 11:30 a 14:30

Dissabte 11/5 de 11:30 a 14:30

Dissabte 18/5 de 11:30 a 14:30

Diumenge 19/5 de 11:30 a 14:30

Dilluns 20/5 de 15 a 18

Divendres 31/5 de 15 a 18

Dissabte 1/6 de 11:30 a 14:30

Òptica
G1 Sergio

Divendres 7/6 de 18 a 21

Dissabte 8/6 de 15:30 a 18:30

Diumenge 9/6 de 15:30 a 18:30

Dijous 13/6 de 16:30 a 19:30

Divendres 14/6 de 16:30 a 19:30

Dissabte 15/6 de 11:30 a 14:30

Dilluns 17/6 de 16:30 a 19:30

Dimarts 18/6 de 16:30 a 19:30

Q5

Electrodinàmica
G1 Carden

Divendres 7/6 de 18 a 21

Dissabte 8/6 de 15 a 18

Diumenge 9/6 de 15 a 18

Dimecres 12/6 de 18 a 21

Dijous 13/6 de 18 a 21

Dissabte 15/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 16/6 de 11:30 a 14:30

Q6

Física Estadística
G1 Sergio

Dilluns 27/5 de 16:30 a 19

Dimarts 28/5 de 16:30 a 19

Dimecres 29/5 de 16:30 a 19

Dilluns 3/6 de 18 a 20:30

Dimarts 4/6 de 18 a 20:30

Dimecres 5/6 de 18 a 20:30

Dissabte 8/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 9/6 de 11:30 a 14:30

Dilluns 10/6 de 11:30 a 14:30

Mecànica Quàntica
G1

Dilluns 13/5 de 15 a 18

Dimarts 15/5 de 15 a 18

Dissabte 18/5 de 11:30 a 14:30

Diumenge 19/5 de 11:30 a 14:30

Dilluns 20/5 de 15 a 18

Dimecres 22/5 de 15 a 18

Dilluns 27/5 de 11:30 a 14:30

Dimarts 28/5 de 11:30 a 14:30

Q1

Àlgebra
Red 1 Edu

Dijous de 14:30 a 16:30h

Càlcul
Red 1 Núria

Dijous de 16:30 a 18:30h

Informàtica
Red 1 Èric

Dimarts de 15 a 17h

Q2

Càlcul de diverses variables
G2 Tetiena

Dilluns de 10h a 13h

Càlcul de diverses variables
Red 1 Jaime

Dilluns i Dimecres de 16:30 a 17:30h

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G1 Jaime

Dilluns i Dimecres de 15 a 16:30h

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G2 Adrià

Dimarts i Dijous de 16:30 a 18h

FEIO
G1 Luis

Dimarts i Dimecres de 15h a 16:30h

FEIO
G2 Luis

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

FOFT
Marta

CAES PARCIALS I FINALS

Q3

Mecànica
Eric

CAES PARCIALS I FINALS

Mètodes 1
Red 1 Jordi

Dijous de 14 a 16h

Termodinàmica
Red 1 Joaquim

Dilluns de 18 a 20h

Q4

Electromagnetisme
G1 Adrià

Dimarts i Dijous de 18 a 19:30h

Q5

Electrodinàmica
G1 Carlos

Dimarts de 18 a 21h

Física Quàntica
Carlos

CAES PARCIALS I FINALS

Q6

Física Estadística
G1 Sergio

Dimarts i Dijous 16:30h a 18h

Mecànica Quàntica
Josep

CAES PARCIALS I FINALS

Q7

Física Nuclear
Carlos

CAES PARCIALS I FINALS

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.