Fac. Física

Física, Biomèdica, Electrònica

UB - Grau Física, Eng. Biomèdica, Eng. Electrònica

Q1

Àlgebra
Red 1 Alèxia

Dilluns de 14:45 a 16:45h

Càlcul
Red 1 Núria

Dijous de 16:30 a 18:30h

Informàtica
Red 1 Èric

Dimarts de 16:30 a 18:30h

Q2

Càlcul de diverses variables
G1 Núria

Dilluns i Dimecres de 17:30 a 19h

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G1 Jaime

Dilluns i Dimecres de 16 a 17:30h

Equacions Dif. i Càlcul Vect
G2 Adrià

Dimarts i Dijous de 16:30 a 18h

FEIO
G1 Luis

Dilluns i Dimecres de 14:30h a 16h

FEIO
G2 Maria

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

FOFT
Red 1 Marta

Dimarts de 17:30 a 19:30h

Q3

Mecànica
Eric

CAES PARCIALS I FINALS

Mètodes 1
Red 1 Jordi

Dimarts de 15 a 17h

Termodinàmica
Red 1 Joaquim

Dilluns de 18 a 20h

Q4

Electromagnetisme
G1 Adrià

Dimarts i Dijous de 18 a 19:30h

Q5

Electrodinàmica
G1 Carlos

Dimarts i Dijous de 18 a 19:30h

Física Quàntica
Carlos

CAES PARCIALS I FINALS

Q6

Física Estadística
Abel

CAES PARCIALS I FINALS

Mecànica Quàntica
Josep

CAES PARCIALS I FINALS

Q7

Física Nuclear
Carlos

CAES PARCIALS I FINALS

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.