Fac. Física

Física, Biomèdica, Electrònica

UB - Grau Física, Eng. Biomèdica, Eng. Electrònica

Q1

Àlgebra
G1 Edu

Dissabte 22/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 23/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 25/6 de 8:30 a 11:30

Dissabte 29/6 de 15:30 a 18:30

Diumenge 30/6 de 8:30 a 11:30

Dilluns 1/7 de 8:30 a 11:30

Càlcul
G1 Núria

Dissabte 22/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 23/6 de 11:30 a 14:30

Dimarts 25/6 de 15 a 18

Dimecres 26/6 de 15 a 18

Dissabte 29/6 de 8:30 a 11:30

Diumenge 30/6 de 11:30 a 14:30

Informàtica
G1 Eric

Dimarts 25/6 de 11:30 a 14:30

Dimecres 26/6 de 11 a 14

Divendres 28/6 de 15 a 18

Dissabte 29/6 de 11:30 a 14:30

Dimarts 2/7 de 11 a 14

Dimecres 3/7 de 11:30 a 14:30

Q2

Càlcul de diverses variables
G1 Jaime

CANVI D'HORARI

Dimecres 12/6 de 15 a 18

Dijous 13/6 de 14:30 a 18

Divendres 14/6 de 14:30 a 18

Dissabte 15/6 de 8 a 11:30

Diumenge 16/6 de 8 a 11:30

Dilluns 17/6 de 14:30 a 18

Dimarts 18/6 de 14:30 a 18

FOFT
G1 Marta

Dimecres 12/6 de 18 a 21

Dijous 13/6 de 18 a 21

Divendres 14/6 de 18 a 21

Dissabte 15/6 de 11:30 a 14:30

Diumenge 16/6 de 11:30 a 14:30

Dilluns 17/6 de 18 a 21

Dimarts 25/6 de 18 a 21

Dimecres 26/6 de 18 a 21

Q3

Mecànica
G1 Eric

CANVI D'HORARI PER CANVI DATA D'EXÀMEN

Dilluns 17/6 de 15 a 18

Dimarts 18/6 de 15 a 18

Dijous 20/6 de 15 a 18

Divendres 21/6 de 15 a 19

Dissabte 22/6 de 10 a 14

Diumenge 23/6 de 10 a 14

Q4

Òptica
G1 Sergio

Divendres 7/6 de 18 a 21

Dissabte 8/6 de 15:30 a 18:30

Diumenge 9/6 de 15:30 a 18:30

Dijous 13/6 de 16:30 a 19:30

Divendres 14/6 de 16:30 a 19:30

Dissabte 15/6 de 11:30 a 14:30

Dilluns 17/6 de 18 a 21

Dimarts 18/6 de18 a 21

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.