Fac. Química

Química, Eng. Química, Eng. Mat.

UB - Química, Eng. Química, Eng. Mat.

1r Sem Química

Física I
G1 Ana

Dissabte 25/05 de 15:30 a 18:30h

Dijous 30/05 de 15:30 a 18:30h

Divendres 31/05 de 15 a 18h

Dilluns 3/06 de 15:30 a 18:30h

Dimarts 4/06 de 18 a 21h

Dimecres 5/06 de 11:30 a 14:30h

Matemàtiques I
G1 Aina

Dilluns 10/06 de 8:30 a 11:30h

Dimarts 11/06 de 15 a 18h

Divendres 14/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 19/06 de 11:30 a 14:30h

Dijous 20/06 de 8:30 a 11:30h

Química Aplicada 1
G1 Alba

Dissabte 25/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 26/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 30/05 de 11:30 a 14:30h

Divendres 31/05 de 18 a 21h

Dissabte 1/06 de 18 a 21h

Diumenge 2/06 de 18 a 21h

Química Básica I
G1 Araceli

Dissabte 25/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 15 a 18h

Diumenge 2/06 de 15 a 18h

Divendres 7/06 de 17 a 20h

Dissabte 8/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 9/06 de 8:30 a 11:30h

2n Sem Química

Física II
G1 Ana

Dissabte 1/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 2/06 de 11:30 a 14:30h

Dimarts 4/06 de 15 a 18h

Dimecres 5/06 de 8:30 a 11:30h

Divendres 7/06 de 11:30 a 14:30h

Dimecres 12/06 de 11:30 a 14:30h

Dijous 13/06 de 11:30 a 14:30h

Divendres 14/06 de 11:30 a 14:30h

Matemàtiques II
G1 Andrés (Preparcial)

Dijous 30/05 de 8:30 a 11:30h

Divendres 31/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 6/06 de 15 a 18h

Matemàtiques II
G2 Andrés (Postparcial)

Divendres 7/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 12/06 de 8:30 a 11:30h

Dijous 13/06 de 8:30 a 11:30h

Dimarts 18/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 19/06 de 8:30 a 11:30h

Química Bàsica II
G1 Júlia

Dilluns 20/05 de 19 a 21h

Dimecres 22/05 de 19 a 21h

Dilluns 27/05 de 19 a 21h

Divendres 31/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 2/06 de 8:30 a 11:30h

Dilluns 3/06 de 8:30 a 11:30h

3r Sem Química

Ciència de Materials
G1 Ari S.

Dissabte 18/05 de 15:30 a 18:30h

Diumenge 19/05 de 15:30 a 18:30h

Dissabte 25/05 de 15:30 a 18:30h

Diumenge 26/05 de 15:30 a 18:30h

Dijous 30/05 de 15 a 18h

Divendres 31/05 de 15 a 18h

Dissabte 1/06 de 15 a 18h

Enginyeria Química
G1 Pol

Dimecres 12/06 de 8:30 a 11:30h

Dijous 13/06 de 8:30 a 11:30h

Divendres 14/06 de 8:30 a 11:30h

Dissabte 15/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 16/06 de 11:30 a 14:30h

Dimarts 18/06 de 15 a 18h

Dimecres 19/06 de 8:30 a 11:30h

Dijous 20/06 de 8:30 a 11:30h

Química Analítica
G1 Rubén

Dissabte 25/05 de 15:30 a 18:30h

Diumenge 26/05 de 15:30 a 18:30h

Dijous 30/05 de 11:30 a 14:30h

Divendres 31/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 2/06 de 11:30 a 14:30h

Dimarts 4/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 5/06 de 8:30 a 11:30h

Química Física I
G1 Júlia (Preparcial)

Dissabte 18/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 19/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 30/05 de 8 a 11h

Divendres 31/05 de 15:30 a 18:30h

Química Física I
G2 Júlia (Postparcial)

Dissabte 1/06 de 15:30 a 18:30h

Diumenge 2/06 de 15:30 a 18:30h

Dissabte 8/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 9/06 de 11:30 a 14:30h

Dilluns 10/06 de 8:30 a 11:30h

Química Inorgànica I
G1 Edu

Dissabte 25/05 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 26/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 2/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 12/06 de 17:30 a 20:30h

Divendres 14/06 de 17:30 a 20:30h

Dissabte 15/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 16/06 de 8:30 a 11:30h

4t Sem Química

Química Inorgànica II
G1 Alejandro

Dissabte 18/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 19/05 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 22/05 de 19:15 a 20:45h

Dimecres 29/05 de 19:15 a 20:45h

Dijous 30/05 de 15:30 a 18:30h

Divendres 31/05 de 15:30 a 18:30h

Dilluns 3/06 de 15:30 a 18:30h

Dimarts 4/06 de 15:30 a 18:30h

Dimecres 5/06 de 15:30 a 18:30h

Química Inorgànica II
G2 Júlia

GRUP ESPECIAL PER AVALUACIÓ ÚNICA

Dilluns 6/05 de 13:15 a 14:45h

Dimecres 8/05 de 13:15 a 14:45h

Dissabte 11/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 18/05 de 11:30 a 14:30h

Dilluns 20/05 de 13:15 a 14:45h

Dimecres 22/05 de 13:15 a 14:45h

Divendres 31/05 de 8:30 a 11:30h

Dissabte 1/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 2/06 de 11:30 a 14:30h

Dimarts 4/06 de 8 a 11h

Dimecres 5/06 de 8 a 11h

Química Orgànica I
G1 Aina

Dissabte 25/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 26/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 30/05 de 8:30 a 11:30h

Divendres 31/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 2/06 de 8:30 a 11:30h

Dissabte 8/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 9/06 de 8:30 a 11:30h

Química Orgànica I
G2 Fran

Diumenge 26/05 de 11:30 a 14:30h

Dijous 30/05 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 2/06 de 15:30 a 18:30h

Dilluns 3/06 de 11:30 a 14:30h

Dimarts 4/06 de 11:30 a 14:30h

Dimecres 5/06 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 8/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 9/06 de 8:30 a 11:30h

5e Sem Química

Anàlisi Instrumental
G1 Araceli

Dissabte 25/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 26/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 30/05 de 18 a 21h

Divendres 31/05 de 18 a 21h

Dimarts 4/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 5/06 de 18 a 21h

Dijous 6/06 de 8:30 a 11:30h

Química Física II
G1 Ana (Preparcial)

Divendres 31/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 15:30 a 18:30h

Diumenge 2/06 de 15:30 a 18:30h

Química Física II
G2 Ana (Postparcial)

Divendres 17/05 de 15 a 17h

Divendres 24/05 de 15 a 17h

Dissabte 25/05 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 26/05 de 11:30 a 14:30h

Dijous 30/05 de 11:30 a 14:30h

Química Orgànica II
G1 Sabela

Dissabte 8/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 9/06 de 11:30 a 14:30h

Dimecres 12/06 de 11:30 a 14:30h

Dijous 13/06 de 11:30 a 14:30h

Divendres 14/06 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 15/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 16/06 de 8:30 a 11:30h

Diluns 17/06 de 8:30 a 11:30h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana (Preparcial)

TEST TEMES 1-3

Dilluns 3/06 de 8:30 a 11:30h

Dijous 6/06 de 11:30 a 14:30h

Dijious 13/06 de 8:30 a 11:30h

Química Física III
G2 Ana (Postparcial)

TEST TEMES 4-7 I PROBLEMES

Dissabte 25/05 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 26/05 de 8:30 a 11:30h

Dissabte 1/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 2/06 de 8:30 a 11:30h

Dimecres 12/06 de 8:30 a 11:30h

Divendres 14/06 de 8:30 a 11:30h

Química Física III
G3 Ana (Postparcial)

TEST TEMES 4-7 I PROBLEMES

Dijous 30/05 de 8:30 a 11:30h

Divendres 31/05 de 8:30 a 11:30h

Dijous 6/06 de 8:30 a 11:30h

Divendres 7/06 de 15 a 18h

Dimecres 12/06 de 15:30 a 18:30h

Divendres 14/06 de 15:30 a 18:30h

Química Inorgànica III
G1 Ari

Divendres 31/05 de 11:30 a 14:30h

Dissabte 1/06 de 11:30 a 14:30h

Diumenge 2/06 de 11:30 a 14:30h

Dilluns 3/06 de 11:30 a 14:30h

Dijous 6/06 de 15:30 a 18:30h

Dissabte 8/06 de 8:30 a 11:30h

Diumenge 9/06 de 8:30 a 11:30h

Dilluns 10/06 de 8:30 a 11:30h

7e Sem Química

Orgànica III
G1 Víctor

Dissabte 18/05 de 15 a 18h

Diumenge 19/05 de 15 a 18h

Dissabte 25/05 de 15 a 18h

Diumenge 26/05 de 15 a 18h

Dijous 30/05 de 18 a 21h

Divendres 31/05 de 18 a 21h

Dilluns 3/06 de de 18 a 21h

Dimarts 4/06 de 18 a 21h

1r Sem Química

Física I
Ana

CAES PARCIAL I FINAL

Matemàtiques I
Aina

CAES PARCIAL I FINAL

Química Aplicada 1
G1 Alba

CAE Parcial i Final

Química Básica I
G1

CAE Parcial i Final

2n Sem Química

Física II
G1 Ana

Dilluns i Dimecres de 11:30 a 13h

Física II
G2 Ana

Dilluns i Dimecres de 15 a 16:30h

Física II
G3 Ana

Dimarts i Dijous de 13:15 a 14:45h

Matemàtiques II
G1 Andrés

Dilluns i Dimecres de de 19:15 a 20:45h

Matemàtiques II
G2 Andrés

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

Química Bàsica II
G1

CAE Parcial i Final

Recursos Informàtics
G1 Pol

CAE's Parcials

3r Sem Química

Enginyeria Química
Pol

CAES PARCIAL I FINAL

Química Analítica
Red 1 Rubén

Dijous de 18 a 20h

Química Física I
G1 Júlia

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física I
G2 Júlia

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

Química Inorgànica I
G1 Edu

CAE Parcial i Final

4t Sem Química

Química Inorgànica II
Red 1 Alejandro

Dilluns de 19:15 a 21:15h

Química Inorgànica II
Red 2 Júlia

Dijous de 12:15 a 14:15h

Química Inorgànica II
Red 3 Júlia

Dimecres de 19:15 a 21:15h

Química Orgànica I
Red 1 Aina

Dimarts i Divendres de 13:15 a 14:15h

Química Orgànica I
Red 2 Fran

Dimarts de 19:15 a 21:15h

5e Sem Química

Anàlisi Instrumental
G1

CAE Parcial i Final

Química Física II
G1 Ana

Dimarts de 14:45h a 16h i Divendres de 13:10 a 14:50h

Química Física II
G2 Ana

Dimecres de 8:15h a 9:45h i Divendres de 13:10 a 14:50h

Química Orgànica II
G1 Sabela

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física III
G2 Ana

Dimarts i Divendres de 11:15 a 12:45h

Química Física III
G3 Ana

Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:45h

Química Inorgànica III
G1 Ari

Dimarts i Dijous de 13:15 a 14:45h

7e Sem Química

Orgànica III
G1 Víctor

Dimarts i Dijous de 19:15 a 20:45h

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.