Fac. Química

Química, Eng. Química, Eng. Mat.

UB - Química, Eng. Química, Eng. Mat.

1r Sem Química

Física I
G1 Ana

Dilluns 28/05 (17 a 20)

Dimarts 29/05 (15 a 18)

Divendres 1/06 (8:30-11:30)

Diumenge 3/06 (8:30 a 11:30)

Dilluns 4/06 (15:30 a 18:30)

Dimarts 5/06 (17:30 a 20:30)

Dimecres 6/06 (8:30 a 11:30)

Matemàtiques I
G1 Aina

Dijous 7/06 (17:30 a 20:30)

Dimarts 12/06 (15 a 18)

Dimecres 13/06 (15 a 18)

Dijous 14/06 de 15 a 18)

Divendres 15/06 (15 a 18)

Dimecres 20/06 (15 a 18)

Dijous 21/06 (15 a 18)

Química Aplicada 1
G1 Alba

Dimecres 30/05 (15:30 a 18:30)

Dijous 31/05 (15:30 a 18:30)

Divendres 1/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 2/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 3/06 (11:30 a 14:30)

Química Básica I
G1 Pol

Divendres 1/06 (15:30 a 18:30)

Dissabte 2/06 (15:30 a 18:30)

Diumenge 3/06 (15:30 a 18:30)

Dimecres 6/06 (15:30 a 18:30)

Dijous 7/06 (14:30 a 17:30)

Dissabte 9/06 (8:30 a 11:30)

Diumenge 10/06 (8:30 a 11:30)

2n Sem Química

Física II
G1 Ana

Dimecres 30/05 (11:30 a 14:30)

Dijous 31/05 (11:30 a 14:30)

Dimecres 6/06 (11:30 a 14:30)

Divendres 8/06 (14 a 17)

Dimarts 12/06 (11:30 a 14:30)

Dimecres 13/06 (11:30 a 14:30)

Dijous 14/06 (8:30 a 11:30)

Divendres 15/06 (8:30 a 11:30)

Física II
G2 Ana

Dimarts 5/06 (14:30 a 17:30)

Dimecres 6/06 (15:30 a 18:30)

Dilluns 11/06 (14 a 17)

Dimarts 12/06 (15:30 a 18:30)

Dimecres 13/06 (15:30 a 18:30)

Dijous 14/06 (15:30 a 18:30)

Divendres 15/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 16/06 (11:30 a 14:30)

Matemàtiques II
G1 Pre-parcial - Pau

Dilluns 21/05 (18 a 21)

Dimecres 23/05 (18 a 21)

Divendres 25/05 (14 a 17)

Matemàtiques II
G2 Post-parcial - Pau

Dissabte 26/05 (11:30 a 14:30)

Dilluns 28/05 (18 a 21)

Dimarts 29/05 (18 a 21)

Dimecres 30/05 (15:30 a 18:30)

Dissabte 2/06 (11:30 a 14:30)

Matemàtiques II
G3 Post-parcial - Pau

Dissabte 26/05 (8:30 a 11:30)

Dimecres 30/05 (8:30 a 11:30)

Dijous 31/05 (8:30 a 11:30)

Divendres 1/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 2/06 (8:30 a 11:30)

Química Bàsica II
G1 Pau

Dilluns 11/06 (17 a20)

Dijous 14/06 (11:30 a 14:30)

Dilluns 18/06 (14 a 18)

Dimarts 19/06 (8:30 a 12:30)

Dimecres 20/06 (8:30 a 12:30)

2n Sem. Eng Quim/Mat

Electromag/Òptica
G1 Ana/Fran

Dimecres 30/05 (11:30 a 14:30)

Dijous 31/05 (11:30 a 14:30)

Divendres 1/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 2/06 (15 a 19)

Diumenge 3/06 ( 8:30 a 11:30)

Dimarts 5/06 (8:30 a 12:30)

Dimecres 6/06 (8:30 a 11:30)

Intro Eng Química
G1 Albert

Dimecres 30/05 (8:30 a 11:30)

Dijous 31/05 (8:30 a 11:30)

Divendres 1/06 (11:30 a 14:30)

Dimarts 12/06 (11:30 a 14:30)

Dimecres 13/06 (11:30 a 14:30)

Dijous 14/06 (11:30 a 14:30)

Dimarts 19/06 (15 a 18)

Dimecres 20/06 (15 a 18)

Química Física
G1 Pre-parcial - Edu

Dimecres 30/05 (15 a 18)

Dijous 31/05 (15 a 18)

Divendres 1/06 (15 a 18)

Química Física
G2 Post-parcial - Edu

Dimarts 12/06 (8:30 a 11:30)

Dimecres 13/06 (8:30 a 11:30)

Dijous 14/06 (8:30 a 11:30)

Divendres 15/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 16/06 (11:30 a 14:30)

3r Sem Química

Ciència de Materials
G1 Andrea

Diumenge 20/05 (11:30 a 14:30)

Dilluns 21/05 (13:15 a 14:45)

Dimarts 22/05 (13:15 a 14:45)

Dissabte 26/05 (18 a 21)

Diumenge 27/05 (18 a 21)

Dilluns 28/05 (13:15 a 14:45)

Dimarts 29/05 (13:15 a 14:45)

Divendres 1/06 (18 a 21)

Dissabte 2/06 (17:30 a 20:30)

Enginyeria Química
G1 Fran

Dissabte 9/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 10/06 (11:30 a 14:30)

Dimarts 12/06 (11:30 a 14:30)

Dimecres 13/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 16/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 17/06 (11:30 a 14:30)

Dimarts 19/06 (8:30 a 11:30)

Dimecres 20/06 (8:30 a 11:30)

Química Analítica
G1 Andrea

Diumenge 20/05 (8:30 a 11:30)

Dijous 24/05 (13:15 a 14:45)

Dissabte 26/05 (15 a 18)

Diumenge 27/05 (15 a 18)

Divendres 1/06 (16 a 18)

Dissabte 2/06 (15 a 17:30)

Dimarts 5/06 (15 a 18)

Dimecres 6/06 (15 a 18)

Química Física I
G1 Pre-parcial - Pau

Dimecres 30/05 (11:30 a 14:30)

Dijous 31/05 (11:30 a 14:30)

Divendres 1/06 (11:30 a 14:30)

Dilluns 4/06 (8:30 a 11:30)

Química Física I
G2 Post-parcial - Pau

Dimarts 5/06 (11:30 a 14:30)

Dimecres 6/06 (8:30 a 11:30)

Dimarts 12/06 (8:30 a 11:30)

Dimecres 13/06 (8:30 a 11:30)

Dijous 14/06 (8:30 a 11:30)

Química Inorgànica I
G1 Edu

Dilluns 21/05 (18 a 20:30)

Dimecres 23/05 (18 a 20:30)

Dilluns 28/05 (18 a 20:30)

Divendres 1/06 (18 a 21)

Divendres 8/06 (18:30 a 20:30)

Dissabte 9/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 10/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 16/06 (8:30 a 11:30)

Diumenge 17/06 (8:30 a 11:30)

4t Sem Química

Química Inorgànica II
G1 Preparcial (GRUP AVANÇAT)

Dijous 26/4 de 13:15h a 14:45h

Dijous 3/5 de 13:15h a 14:45h

Dilluns 7/5 de 13:15h a 14:45h

Dijous 10/5 de 13:15h a 14:45h

Dilluns 14/5 de 13:15h a 14:45h

Dijous 17/5 de 13:15h a 14:45h

Química Inorgànica II
G2 Pre-parcial - Miguel

Dissabte 26/05 (11:30 a 14:30)

Diumenge 27/05 (11:30 a 14:30)

Dimecres 30/05 (11:30 a 14:30)

Química Inorgànica II
G3 Post-parcial - Miguel

Dijous 31/05 (11:30 a 14:30)

Divendres 1/06 (8:30 a 11:30)

Dijous 14/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 16/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 17/06 (11:30 a 14:30)

Química Inorgànica II
G4 Post-parcial - Miguel

Dimarts 12/06 (8:30 a 11:30)

Dimecres 13/06 (8:30 a 11:30)

Dijous 14/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 16/06 (8:30 a 11:30)

Diumenge 17/06 (8:30 a 11:30)

Química Orgànica I
G1 Pre-parcial - Fran

Dissabte 26/05 (8:30 a 11:30)

Diumenge 27/05 (8:30 a 11:30)

Dimecres 30/05 (8:30 a 11:30)

Química Orgànica I
G2-Post parcial- Fran

Dijous 31/05 (8:30 a 11:30)

Divendres 1/06 (8:30 a 11:30)

Dimarts 5/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 9/06 (8:30 a 11:30)

Diumenge 10/06 (8:30 a 11:30)

5e Sem Química

Anàlisi Instrumental
G1 Zeno

Dimecres 30/05 (15 a 18:30)

Dijous 31/05 (15 a 18:30)

Divendres 1/06 (15 a 18)

Dissabte 2/06 (15 a 19)

Diumenge 3/06 (15 a 19)

Dimarts 5/06 (15 a 18)

Química Física II
G1 Pre-parcial - Ana

Divendres 1/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 2/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 3/06 (11:30 a 14:30)

Química Física II
G2 Post-parcial - Ana

Dissabte 26/05 (11:30 a 14:30)

Diumenge 27/05 (11:30 a 14:30)

Dimecres 30/05 (8:30 a 11:30)

Dijous 31/05 (8:30 a 11:30)

Dissabte 2/06 (8:30 a 11:30)

Química Orgànica II
G1 Juanjo

Divendres 8/06 (17 a 20)

Dilluns 11/06 (17 a 20)

Dimarts 12/06 (17 a 20)

Dimecres 13/06 (17 a 20)

Dijous 14/06 (17 a 20)

Divendres 15/06 (17 a 20)

Dimecres 20/06 (17 a 20)

Dijous 21/06 (17 a 20)

6e Sem Química

Química Física III
G1 Pre-parcial - Ana

Dilluns 4/06 (8:30 a 11:30)

Dijous 7/06 (8:30 a 11:30)

Divendres 8/06 (8:30 a 11:30)

Química Física III
G2 Post-parcial - Ana

Dissabte 26/05 (8:30 a 11:30)

Diumenge 27/05 (8:30 a 11:30)

Dilluns 4/06 (11:30 a 14:30)

Dimarts 12/06 (8:30 a 11:30)

Dimecres 13/06 (8:30 a 11:30)

Dissabte 16/06 (8:30 a 11:30)

Química Física III
G3 Post-parcial - Ana

Dimecres 30/05 (15:30 a 18:30)

Dijous 31/05 (15:30 a 18:30)

Divendres 1/06 (11:30 a 14:30)

Dijous 7/06 (15:30 a 18:30)

Dijous 14/06 (11:30 a 14:30)

Dilluns 18/06 (8:30 a 11:30)

Química Inorgànica III
G1 Alex

Dimecres 30/05 (8:30 a 11:30)

Dijous 31/05 (8:30 a 11:30)

Dissabte 2/06 (8:30 a 11:30)

Diumenge 3/06 (8:30 a 11:30)

Dimarts 5/06 (11:30 a 14:30)

Dijous 7/06 (11:30 a 14:30)

Dissabte 9/06 (11:30 a 14:30)

Diumenge 10/06 (11:30 a 14:30)

7e Sem Química

Orgànica III
G1 Victor

Dissabte 2/06 (15 a 18)

Diumenge 3/06 (15 a 18)

Dilluns 4/06 (18 a 20:30)

Dimecres 6/06 (18 a 20:30)

Divendres 8/06 (18 a 20)

Dissabte 9/06 (15 a 18)

Diumenge 10/06 (15 a 18)

Dilluns 11/06 (18 a 20:30)

Dimecres 13/06 (18 a 20:30)

1r Sem Química

Matemàtiques I
G1 Aina

Dilluns i dimecres de 19:15h a 20:45h

Química Básica I
G1 Pol

Intensius Parcial i Final

2n Sem Química

Física II
G1 Ana

Dimarts i dijous de 9:30h a 11h

Física II
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Física II
G3 Ana

Dimarts i dijous de 13:15h a 14:45h

Matemàtiques II
G1 Pau

Dimarts i dijous de 11h a 12:30h

Matemàtiques II
G2 Pau

Dilluns i dimecres de 13:15h a 14:45h

Matemàtiques II
G3 Pau

Dimarts i dijous de 15h a 16:30h

Química Bàsica II
G1 Pau

Intensius Parcial i Final

Recursos Informàtics
G1 Pol

Intensius pels dos exàmens parcials.

2n Sem. Eng Quim/Mat

Electromag/Òptica
G1 Ana

Dimarts i dijous de 9:45h a 11:15h

Electromag/Òptica
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Electromag/Òptica
G3 Ana

Dimarts i dijous de 13:15h a 14:45h

Intro Eng Química
G1 Red Albert

Intensius Parcial i Final

Química Física
G1 Edu

CANVI D'HORARI

Dilluns i dimecres de 17:15h a 18:45h

3r Sem Química

Ciència de Materials
G1 Andrea

Intensius Parcial i Final

Enginyeria Química
G1 Fran

Intensius Parcial i Final

Química Analítica
G1 Andrea

Intensius Parcial i Final

Química Física I
G1 Pau

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Química Física I
G2 Pau

Dilluns i dimecres de 8:30h a 10h

Química Física I
G3 Pau

Dimarts i dijous de 13:15h a 14:45h

Química Inorgànica I
G1 Edu

Intensius Parcial i Final

4t Sem Química

Química Inorgànica II
G1 Miguel

Dilluns i dijous de 13:15h a 14:45h

Química Orgànica I
G1 Fran

Dilluns i dimecres de 13:15h a 14:45h

Química Orgànica I
G2 Fran

Dimarts i dijous de 19:15h a 20:45h

5e Sem Química

Química Física II
G1 Red Ana

Divendres de 13h a 15h

Química Orgànica II
G1 Juanjo

Dimarts i dijous de 19:15h a 20:45h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana

Dilluns i dimecres de 13:15h a 14:45h

Química Física III
G2 Ana

Dimarts i divendres de 11:15h a 12:45h

Química Física III
G3 Ana

Dimarts de 17:15h a 18:45h i dimecres de 13:15h a 14:45h

Química Física III
G4 Ana

Dimarts i dijous de 17:15h a 18:45h

Química Inorgànica III
G1 Àlex

Dimarts i dijous de 13:15h a 14:45h

7e Sem Química

Orgànica III
G1 Víctor

Dilluns i dimecres de 18:15h a 19:45h

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.