Fac. Química

Química, Eng. Química, Eng. Mat.

UB - Química, Eng. Química, Eng. Mat.

1r Sem Química

Física I
Red 1 Ana

Dijous de 15 a 17h

Matemàtiques I
Red 1 Aina

Dimecres de 13 a 15h

Química Aplicada 1
G1 Alba

CAE Parcial i Final

Química Básica I
G1

CAE Parcial i Final

2n Sem Química

Física II
G1 Ana

Dilluns i Dimecres de 11:30 a 13h

Física II
G2 Ana

Dilluns i Dimecres de 15 a 16:30h

Física II
G3 Ana

Dimarts i Dijous de 13:15 a 14:45h

Matemàtiques II
G1 Andrés

Dilluns i Dimecres de 16:30 a 18h

Matemàtiques II
G2 Andrés

Dilluns i Dimecres de de 19:15 a 20:45h

Matemàtiques II
G3 Andrés

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

Química Bàsica II
G1

CAE Parcial i Final

Recursos Informàtics
G1 Pol

CAE's Parcials

3r Sem Química

Enginyeria Química
Red 1 Pol

Dimarts de 19:15 a 21:15h

Química Analítica
Red 1 Rubén

Dijous de 19:15 a 21:15h

Química Física I
G1 Júlia

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física I
G2 Júlia

Dimarts i Dijous de 15 a 16:30h

Química Inorgànica I
G1 Edu

CAE Parcial i Final

4t Sem Química

Química Inorgànica II
Red 1 Alejandro

Dilluns de 19:15 a 21:15h

Química Inorgànica II
Red 2 Júlia

Dijous de 12:15 a 14:15h

Química Inorgànica II
Red 3 Ari

Dijous de 18:15 a 20:15h

Química Orgànica I
Red 1 Aina

Dimarts i Divendres de 13:15 a 14:15h

Química Orgànica I
Red 2 Fran

Dimecres de 19:15 a 21:15h

Química Orgànica I
Red 3 Fran

Dijous de 18:15 a 20:15h

5e Sem Química

Anàlisi Instrumental
G1

CAE Parcial i Final

Química Física II
Red 1 Ana

Divendres de 13 a 15h

Química Orgànica II
G1 Sabela

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana

Dilluns i Dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física III
G2 Ana

Dimarts i Divendres de 11:15 a 12:45h

Química Física III
G3 Ana

Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:45h

Química Inorgànica III
G1 Ari

Dimarts i Dijous de 13:15 a 14:45h

(les classes de Q. Inorg III comencen la setmana del 4 de Març)

7e Sem Química

Orgànica III
G1 Víctor

Dimarts i Dijous de 19:15 a 20:45h

Los cursos se realizan en caso que hayan suficientes alumnos para abrir un grupo.