Grau Enginyeria en Tecnologies Industrials

ETSEIB, UPC

Q1

Àlgebra Lineal
G1 Guillem

Dilluns de 12:15h a 14:15h

Àlgebra Lineal
G2 Guillem

Dimarts de 12:15h a 14:15h

Àlgebra Lineal
G3 Guillem

Dimecres de 8h a 10h

Àlgebra Lineal
G4 Guillem

Dimecres de 15h a 17h

Àlgebra Lineal
G5 Ari

Dimarts i Dijous de 15 a 17h 

Càlcul 1
G1 Guillem

Dimecres de 12:15h a 14:15h

Càlcul 1
G2 Guillem

Dijous de 8h a 10h

Càlcul 1
G3 Guillem

Dijous de 12:15h a 14:15h

Càlcul 1
G4 Maria S

Dilluns i Dimecres de 15h a 17h

Fonaments Informàtica
Lluis

CAES Lliuraments i Final

Mecànica Fonamental
G1 Víctor

Dimarts i Dijous de 10:15h a 12:15h

Mecànica Fonamental
G2 Víctor

Dimarts i Dijous de 12:15h a 14:15h

Mecànica Fonamental
G3 Víctor

Dimarts i Dijous de 15h a 17h

Química 1
Cristina

CAES Parcial i Final

Q2

Càlcul 2
G1 Maria P

Dilluns i Dimecres de 8h a 10h

Càlcul 2
G2 Guillem

Dimarts i Dijous de 10h a 12h

Càlcul 2
G3 Maria P

Dimarts i Dijous de 12:15h a 14:15h

Càlcul 2
G4 Maria P

Dimarts i Dijous de 15h a 17h

Expressió Gràfica
G1 Víctor

Divendres de 12h a 14:30h

Geometria
G1 Marc

Dilluns i Dimecres de 8h a 10h

Geometria
G2 Marc

Dilluns i Dimecres de 12:15h a 14:15h

Geometria
G3 Marc

Dilluns i Dimecres de 15h a 17h

Química 2
Guille

CAES Parcial i Final

Termodinàmica
G1 Blanca

Dilluns i Dimecres de 10h a 12h

Termodinàmica
G2 Blanca

Dilluns i Dimecres de 12:15h a 14:15h

Q3

Electromagnetisme
G1 Carles E

Dilluns i Dimecres de 8h a 10h

Electromagnetisme
G2 Silvia

Dilluns i Dimecres de 12h a 14h

Electromagnetisme
G3 Carles E

Dimarts i Dijous de 12h a 14h

Equacions diferencials
G1 Guillem

Divendres de 10h a 12h + classe extra de problemes

Equacions diferencials
G2 Guillem

Divendres de 12:15h a 14:15h + classe extra de problemes

Informàtica 2
Victor H

CAES Parcial i Final

Materials
Enric/Javi U

CAES Parcial i Final

Mecànica 2
G1 Inés

Dilluns i Dimecres de 8h a 10h.

Mecànica 2
G2 Arturo

Dilluns i Dimecres de 10h a 12h.

Mecànica 2
G3 Berta

Dilluns i Dimecres de 12h a 14h.

Mecànica 2
G4 Guille

Dilluns i Dimecres de 15h a 17h.

Mecànica 2
G5 Iago

Dimarts i Dijous de 8h a 10h.

Mecànica 2
G6 Arturo

Dimarts i Dijous de 10h a 12h.

Mecànica 2
G7 Iago

Dimarts i Dijous de 12h a 14h.

Mecànica 2
G8 Berta

Dimarts i Dijous de 12h a 14h.

Mecànica 2
G9 Guille

Dimarts i Dijous de 15h a 17h.

Mecànica 2
RED-Rep 1 Pedro

Dijous de 10h a 12h

Mecànica 2
RED-Rep 2 Pedro

Dijous de 12:15h a 14:15h

Mecànica 2
Rep 1 Pedro

Dimarts de 10h a 12h i

Dijous de 10h a 12h o de 12:15h a 14:15h

Mètodes Numèrics
Jordi/Raúl

CAES Parcial i Final

Q4

Dinàmica de Sistemes
G1 Javi

Dilluns de 12h a 14h

Dinàmica de Sistemes
G2 Javi

Dilluns de 15h a 17h

Estadística
Gerard

CAES Continuades, Parcial i Final

Teoria de màquines i mecanismes
G1 Pedro i Víctor H

Dimarts de 15h a 17h

Teoria de màquines i mecanismes
G2 Pedro i Victor H

Dijous de 15h a 17h

Q5

Electrotècnia
G1 Iago

Dilluns 12:15h a 14:15h + classe extra de problemas

Electrotècnia
G2 Iago

Dilluns 15h a 17h + classe extra de problemas

Electrotècnia
G3 Iago

Dimecres 12:15h a 14:15h + classe extra de problemas

Electrotècnia
G4 Iago

Dimecres 15h a 17h + classe extra de problemas

Electrotècnia
G5 Iago

Divendres 12:15h a 14:15h + classe extra de problemas

Mecànica Medis Continus
G1 Alex

Dimarts 12:15h a 14:15h + classe extra de problemas

Mecànica Medis Continus
G2 Alex

Dimarts 15h a 17h + classe extra de problemas

Mecànica Medis Continus
G3 Alex

Dijous 12:15h a 14:15h + classe extra de problemas

Mecànica Medis Continus
G4 Alex

Dijous 15h a 17h + classe extra de problemas

Tèc. Estadístiques per la Qualitat
Miki

CAES Parcial i Final

Tecnologia i Selecció de Materials
Javi U

CAES Parcial i Final

Termodinàmica 2
Anna D

CAES Parcial i Final

TMA
Girbés

CAES Parcial i Final

Q6

Màquines Elèctriques
Quim

CAES Parcial i Final

Mecànica de Fluids
Xavi

CAES Parcial i Final

OptiSim
Jordi

CAES Parcial i Final

Resistencia de Materials
G1 Gerard

Dimecres de 12h a 14h

Resistencia de Materials
G2 Gerard

Dimecres de 15h a 17h

Q7

Control
Rubén

CAES Parcial i Final

Electrònica
Albert

CAES Parcial i Final

Termotècnia
Marc J

CAES Parcial i Final