Grau Física

Facultat de Física, UB

Q1

Càlcul
G1 Nuria

Dijous 14/11 de 16h a 18h

Divendres 15/11 de 11h a 14h

Dilluns 18/11 de 16:30h a 19:30h

Q3

Mètodes 1
G1 Nuria

Dijous 14/11 de 10:45h a 13:45h

Dimarts 19/11 de 11h a 13h

Dimecres 20/11 de 10:45h a 13:45h