Grau de Química

Facultat de Química, UB

1r Sem Química

Física I
G1 Ana

Dimarts i dijous de 11:30h a 13h

Física I
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Física I
G3 Ana

Dimarts i dijous de 16:30h a 18h

Física I
G4 Àlex

Dilluns i dimecres de 19:15h a 20:45h

Matemàtiques I
G1 Gema/Helena

Dimecres i divendres de 13:15h a 14:45h

Matemàtiques I
G2 Gema

Dimarts i dijous de 15h a 16:30h

Matemàtiques I
G3 Helena

Dimarts i dijous de 19:15h a 20:45h

Química Básica I
G1 Silvia

Dilluns de 16:30h a 18:30h

1r Sem. Eng Quim/Mat

Àlgebra
G1 Karla

Dilluns i Dimecres de 16:30h a 18h

Àlgebra
G2 Karla

Dimarts i Dijous de 15h a 16:30h

Àlgebra
G3 Karla

Dimecres i Divendres de 13:15h a 14:45h 

Càlcul 1
G1 Anna

Dilluns i Dimecres de 14h a 15h

 

Comença el dimecres 18/09

Fonaments de mecànica i ones
G1 Ana

Dimarts i Dijous de 11:30h a 13h

Fonaments de mecànica i ones
G2 Ana

Dilluns i Dimecres de 15h a 16:30h

Fonaments de mecànica i ones
G3 Ana

Dimarts i Dijous de 16:30h a 18h

Fonaments de mecànica i ones
G4 Àlex L

Dilluns i Dimecres de 19:15h a 20:45h

2n Sem Química

Física II
G1 Ana i Cristina

Dimarts de 19:15h a 21:15h

Matemàtiques II
Red 1 Gema

Dilluns de 19:15h a 21:15h

3r Sem Química

Enginyeria Química
Red 1 Laia

Dimecres de 19:15h a 21:15h

Enginyeria Química
Red 2 Laia

Dijous de 16:30h  18:30h

Química Analítica
Red 1 Ruben

Dilluns de 11:00h a 13:00h

Química Analítica
Red 2 Ruben

Dilluns de 19:15h a 21:15h

Química Física I
G1 Sabela

Dilluns i Dimecres de 15:00h a 16:30h

Química Física I
G2 Sabela

Dimarts i Dijous de 15:00h a 16:30h

Química Física I
G3 Sabela

Dimarts i Dijous de 08:15h a 09:45h

Química Física I
G4 Sabela

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h

4t Sem Química

Química Inorgànica II
G1 Alejandro

Dilluns i Dimecres de 19:15h a 20:45h

Química Orgànica I
G1 Marian

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h

5e Sem Química

Química Física II
G1 Ana

Dimarts i dijous de 8:15 a 9:45h

 

Química Física II
G2 Ana

Dimarts i dijous de 13:15 a 14:45h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana

Dilluns i dimecres de 11:15 a 12:45h

Química Física III
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física III
G3 Ana

Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:45h

Química Inorgànica III
G1 Ari

Dilluns i Dimecres de 19:15h a 20:45h

Química Inorgànica III
G2 Ari

Dimarts i Dijous de 13:15h a 14:45h

7e Sem Química

Química Orgànica III
G1 Victor C

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h