Grau de Química

Facultat de Química, UB

1r Sem Química

Física I
On line - Ana

CAE Final on line (21h)

Dilluns 8/6 de 15 a 17h
Dimarts 9/6 de 15 a 17h
Dimecres 10/6 de 15 a 17h
Dijous 11/6 de 15 a 17h
Divendres 12/6 de 15 a 16h
Dilluns 15/6 de 15 a 17h
Dimarts 16/6 de 15 a 17h
Dimecres 17/6 de 15 a 17h
Divendres 19/6 de 15 a 17:30h
Dissabte 20/6 de 11 a 13:30h

Física I
On line post - Ana

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Divendres 12/6 de 15 a 16h
Dilluns 15/6 de 15 a 17h
Dimarts 16/6 de 15 a 17h
Dimecres 17/6 de 15 a 17h
Divendres 19/6 de 15 a 17:30h
Dissabte 20/6 de 11 a 13:30h

Física I
On line Resolució exàmens - Ana

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Divendres 19/6 de 11 a 13h

Dissabte 20/6 de 11 a 13h

 

Matemàtiques I
On line - Gema / Helena

CAE Final on line (24h)

Dissabte 30/5 de 17 a 19h
Diumenge 31/5 de 17 a 19h
Dilluns 1/6 de 17:30 a 19:30h
Dimecres 3/6 de 17:30 a 19:30h
Dijous 4/6 de 17:30 a 19:30h
Dilluns 8/6 de 17:30 a 19:30h
Dimarts 9/6 de 17:30 a 19:30h
Dimecres 10/6 de 17:30 a 19:30h
Dijous 11/6 de 17:30 a 19:30h
Divendres 12/6 de 17:30 a 19:30h
Dimarts 16/6 de 15 a 17h
Dimecres 17/6 de 15 a 17h

Matemàtiques I
On line post - Gema/Helena

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dimarts 9/6 de 17:30 a 19:30h
Dimecres 10/6 de 17:30 a 19:30h
Dijous 11/6 de 17:30 a 19:30h
Divendres 12/6 de 17:30 a 19:30h
Dimarts 16/6 de 15 a 17h
Dimecres 17/6 de 15 a 17h

Matemàtiques I
On line Resolució exàmens - Gema/Helena

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Dimarts 16/6 de 15 a 17h

Dimecres 17/6 de 15 a 17h

 

 

Química Básica I
On line - Muri

CAE Final on line (18h)

Dissabte 30/5 de 15 a 17h
Diumenge 31/5 de 15 a 17h
Dilluns 1/6 de 15 a 17h
Dimecres 3/6 de 15 a 17h
Dilluns 8/6 de 15 a 17h
Dimarts 9/6 de 15 a 17h
Dijous 11/6 de 15 a 17h
Divendres 12/6 de 15 a 17h
Dissabte 13/6 de 15 a 17h

Química Básica I
On line Resolució exàmens - Muri

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Divendres 12/6 de 15 a 17h

Dissabte 13/6 de 15 a 17h

 

2n Sem Química

Física II
On line - Ana

CAE Final on line (21h)

Dilluns 18/5 de 15 a 16:30h
Dimecres 20/5 de 15 a 16:30h
Divendres 22/5 de 15 a 16:30h
Dilluns 25/5 de 15 a 16:30h
Dimecres 27/5 de 15 a 16:30h
Divendres 29/5 de 15 a 16:30h
Dilluns 1/6 de 11:30 a 13h
Dimecres 3/6 de 11:30 a 13h
Dijous 4/6 de 11:30 a 13h
Dimarts 9/5 de 11:30 a 13h
Dimecres 10/6 de 11:30 a 13h
Dijous 11/6 de 11:30 a 13h
Divendres 12/6 de 11:30 a 13h
Dissabte 13/6 de 11:30 a 13h

Física II
On line post - Ana

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dilluns 1/6 de 11:30 a 13h
Dimecres 3/6 de 11:30 a 13h
Dijous 4/6 de 11:30 a 13h
Dimarts 9/5 de 11:30 a 13h
Dimecres 10/6 de 11:30 a 13h
Dijous 11/6 de 11:30 a 13h
Divendres 12/6 de 11:30 a 13h
Dissabte 13/6 de 11:30 a 13h

Física II
On line Resolució exàmens - Ana

"Classes Express" Resolució d'exàmens

Divendres 12/6 de 11:30 a 13:30h

Dissabte 13/6 de 11:30 a 13:30h

 

Matemàtiques II
On line - G2 Gema / Helena

CAE Final on line (13h)

Temes 6-10

Dimarts 9/6 de 9:30 a 10:30h
Dimecres 10/6 de 9:30 a 11h
Dijous 11/6 de 9:30 a 11h
Dimarts 16/6 de 15 a 16:30h
Dimecres 17/6 de 9:30 a 11h
Dijous 18/6 de 9:30 a 11h
Dissabte 20/6 de 9:30 a 11h
Diumenge 21/6 de 9:30 a 11h

Dilluns 22/6 de 9:30 a 11h

 

Matemàtiques II
On line Resolució exàmens - Gema/Helena

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Diumenge 21/6 de 9:30 a 11:30h

Dilluns 22/6 de 9:30 a 11:30h

2n Sem. Eng Quim/Mat

Electromagnetisme i Òptica
On line - Ana

CAE Final on line (21h)

Dilluns 18/5 de 15 a 16:30h
Dimecres 20/5 de 15 a 16:30h
Divendres 22/5 de 15 a 16:30h
Dilluns 25/5 de 15 a 16:30h
Dimecres 27/5 de 15 a 16:30h
Divendres 29/5 de 15 a 16:30h
Dissabte 30/5 de 15 a 17h
Diumenge 31/5 de 15 a 17h
Dilluns 1/6 de 15 a 16:30h
Dimarts 2/6 de 15 a 16:30h
Dimecres 3/6 de 9:30 a 11h
Divendres 5/6 de 12 a 14h
Dissabte 6/6 de 9:30 a 11h
Diumenge 7/6 de 9:30 a 11h

Electromagnetisme i Òptica
On line post - Ana

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Diumenge 31/5 de 15 a 17h
Dilluns 1/6 de 15 a 16:30h
Dimarts 2/6 de 15 a 16:30h
Dimecres 3/6 de 9:30 a 11h
Divendres 5/6 de 12 a 14h
Dissabte 6/6 de 9:30 a 11h
Diumenge 7/6 de 9:30 a 11h

 

Introducció Enginyeria Química
On line - Alba

CAE Final on line (24h)

Dimarts 19/5 de 10 a 11:30h
Dijous 21/5 de 10 a 11:30h
Divendres 22/5 de 17 a 18:30h
Dissabte 23/5 de 17 a 18:30h
Diumenge 24/5 de 17 a 18:30h
Dimarts 26/5 de 10 a 11:30h
Dijous 28/5 de 10 a 11:30h
Divendres 29/5 de 17 a 18:30h
Dissabte 30/5 de 17 a 19h
Diumenge 31/5 de 17 a 19h
Dilluns 1/6 de 15 a 17h
Dimecres 10/6 de 9:30 a 11:30h
Dijous 11/6 de 9:30 a 11:30h
Divendres 12/6 de 9:30 a 11:30h

Introducció Enginyeria Química
On line post - Alba

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dissabte 30/5 de 17 a 19h
Diumenge 31/5 de 17 a 19h
Dilluns 1/6 de 15 a 17h
Dimecres 10/6 de 9:30 a 11:30h
Dijous 11/6 de 9:30 a 11:30h
Divendres 12/6 de 9:30 a 11:30h

3r Sem Química

Química Analítica
On line - Ruben

CAE Final on line (21h)

Dimarts 19/5 de 12 a 13:30h
Dijous 21/5 de 12 a 13:30h
Divendres 22/5 de 12 a 14h
Dissabte 23/5 de 19 a 20:30h
Diumenge 24/5 de 19 a 20:30h
*Dimarts 26/5 de 12 a 13h
*Dijous 28/5 de 12 a 14h
Divendres 29/5 de 12 a 14h
Dimarts 16/6 de 12 a 14h
Dimecres 17/6 de 12 a 14h
Dijous 18/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 20/6 de 10 a 12h

*canvi d'horari

Química Analítica
On line post - Rubén

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dijous 28/5 de 12 a 14h
Divendres 29/5 de 12 a 14h
Dimarts 16/6 de 12 a 14h
Dimecres 17/6 de 12 a 14h
Dijous 18/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 20/6 de 10 a 12h

Química Analítica
On line Resolució exàmens - Rubén

"Classe Express" Resolucio d'exàmens

Dijous 18/6 de 9:30 a 11:30h

Dissabte 20/6 de 10 a 12h

Química Inorgànica I
On line - Cristina

CAE Final on line (21h)

Dilluns 18/5 de 17 a 18:30h
Dimecres 20/5 de 17 a 18:30h
Divendres 22/5 de 17 a 18:30h
Dilluns 25/5 de 17 a 18:30h
Dimecres 27/5 de 17 a 18:30h
Divendres 29/5 de 17 a 18:30h
Dijous 4/6 de 15 a 17h
Divendres 5/6 de 9:30 a 11:30h
Dimarts 9/6 de 12 a 14h
Dimecres 10/6 de 12 a 14h
Dissabte 13/6 de 9:30 a 11:30h
Diumenge 14/6 de 9:30 a 11:30h

Química Inorgànica I
On line post - Cristina

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dijous 4/6 de 15 a 17h
Divendres 5/6 de 9:30 a 11:30h
Dimarts 9/6 de 12 a 14h
Dimecres 10/6 de 12 a 14h
Dissabte 13/6 de 9:30 a 11:30h
Diumenge 14/6 de 9:30 a 11:30h

Química Inorgànica I
On line Resolució exàmens - Cristina

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Dissabte 13/6 de 9:30 a 11:30h

Diumenge 14/6 de 9:30 a 11:30h

 

4t Sem Química

BioQuímica
On line - Oriol

CAE Final on line Temes 1-5 (8h)

Dimarts 19/5 de 17 a 19h
Dijous 21/5 de 17 a 19h
Dimarts 26/5 de 17 a 19h
Dijous 28/5 de 17 a 19h

BioQuímica
On line - Oriol

CAE Final on line Temes 6-10 (10h)

Dilluns 1/6 de 12 a 14h
Dissabte 13/6 de 12 a 14h
Diumenge 14/6 de 12 a 14h
Dimarts 16/6 de 9:30 a 11:30h
Dimecres 17/6 de 9:30 a 11:30h

Química Orgànica I
On line - Alex

CAE Final on line (24h)

Dilluns 18/5 de 11 a 12:30h
Dimecres 20/5 de 11 a 12:30h
Divendres 22/5 de 11 a 12:30h
Dissabte 23/5 de 12 a 14h
Diumenge 24/5 de 12 a 14h
Dilluns 25/5 de 10:30 a 12:30h
Dimecres 27/5 de 10:30 a 12:30h
Divendres 29/5 de 10:30 a 12:30h
Dissabte 30/5 de 12 a 14h
Diumenge 31/5 de 12 a 14h
Dimarts 9/6 de 9:30 a 11:30h
Dimecres 10/6 de 9:30 a 11:30h

Química Orgànica I
On line post - Alex

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dimecres 27/5 de 10:30 a 12:30h
Divendres 29/5 de 10:30 a 12:30h
Dissabte 30/5 de 12 a 14h
Diumenge 31/5 de 12 a 14h
Dimarts 9/6 de 9:30 a 11:30h
Dimecres 10/6 de 9:30 a 11:30h

Química Orgànica I
On line Resolució exàmens - Alex

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Dimarts 9/6 de 9:30 a 11:30h

Dimecres 10/6 de 9:30 a 11:30h

5e Sem Química

Química Orgànica II
On line - Sabela

CAE Final on line (24h)

Dilluns 18/5 de 12 a 14h
Dimecres 20/5 de 12 a 14h
Divendres 22/5 de 12 a 14h
Dilluns 25/5 de 12 a 14h
Dimecres 27/5 de 12 a 14h
Divendres 29/5 de 12 a 14h
Dimarts 9/6 de 18 a 20h
Dimecres 10/6 de 18 a 20h
Dijous 11/6 de 18 a 20h
Dissabte 13/6 de 18 a 20h
Diumenge 14/6 de 18 a 20h
Dilluns 15/6 de 18 a 20h

Química Orgànica II
On line post - Sabela

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dimarts 9/6 de 18 a 20h
Dimecres 10/6 de 18 a 20h
Dijous 11/6 de 18 a 20h
Dissabte 13/6 de 18 a 20h
Diumenge 14/6 de 18 a 20h
Dilluns 15/6 de 18 a 20h

Química Orgànica II
On line Resolució exàmens - Sabela

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Diumenge 14/6 de 18 a 20h

Dilluns 15/6 de 18 a 20h 

6e Sem Química

Química Física III
On line - Ana

CAE Final on line (24h)

Dissabte 23/5 de 9:30 a 11:30h
Diumenge 24/5 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 30/5 de 9:30 a 11:30h
Diumenge 31/5 de 9:30 a 11:30h
Dimecres 3/6 de 15 a 17h
Dijous 4/6 de 9:30 a 11:30h
Divendres 5/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 6/6 de 15 a 17h
Diumenge 7/6 de 12 a 14h
Dilluns 8/6 de 9:15 a 11:15h
Dimarts 9/6 de 9:15 a 11:15h
Dimecres 10/6 de 9:15 a 11:15h

Química Física III
On line post - Ana

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Divendres 5/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 6/6 de 15 a 17h
Diumenge 7/6 de 12 a 14h
Dilluns 8/6 de 9:15 a 11:15h
Dimarts 9/6 de 9:15 a 11:15h
Dimecres 10/6 de 9:15 a 11:15h

Química Física III
On line Resolució exàmens - Ana

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Dimarts 9/6 de 9:15 a 11:15h

Dimecres 10/6 de 9:15 a 11:15h

Química Inorgànica III
On line - Luis

CAE Final on line (21h)

Dissabte 23/5 de 12 a 14h
Diumenge 24/5 de 12 a 14h
Dissabte 30/5 de 12 a 14h
Diumenge 31/5 de 12 a 14h
Dissabte 6/6 de 11:30 a 13:30h
Diumenge 7/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 13/6 de 9 a 11:30h
Diumenge 14/6 de 9 a 11:30h
Dilluns 15/6 de 9:30 a 11:30h
Dimarts 16/6 de 9:30 a 11:30h

Química Inorgànica III
On line post - Luis

CAE Final Post-parcial + resolucions d'exàmens (12h)

Dissabte 6/6 de 11:30 a 13:30h
Diumenge 7/6 de 9:30 a 11:30h
Dissabte 13/6 de 9 a 11:30h
Diumenge 14/6 de 9 a 11:30h
Dilluns 15/6 de 9:30 a 11:30h
Dimarts 16/6 de 9:30 a 11:30h

Química Inorgànica III
On line Resolució exàmens - Luis

"Classe Express" Resolució d'exàmens

Dilluns 15/6 de 9:30 a 11:30h

Dimarts 16/6 de 9:30 a 11:30h

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de página web.