Grau d'Enginyeria de Materials

Facultat de Química, UB

1r Sem Química

Física I
G1 Ana

Dimarts i dijous de 11:30h a 13h

Física I
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 15h a 16:30h

Matemàtiques I
G1 Gema

Dimarts i dijous de 15h a 16:30h

Matemàtiques I
G2 Helena

Dimarts i dijous de 19:15h a 20:45h

Química Básica I
G1 Silvia

CAEs Parcials i Finals

1r Sem. Eng Quim/Mat

Àlgebra
G1 Karla

Dilluns i Dimecres de 16:30h a 18h

Càlcul 1
G1 Anna

Dilluns i Dimecres de 14h a 15h

Fonaments de mecànica i ones
G1 Ana

Dimarts i Dijous de 11:30h a 13h

Fonaments de mecànica i ones
G2 Ana

Dilluns i Dimecres de 15h a 16:30h

2n Sem Química

Física II
Ana i Cristina

CAES Parcial i Final

Matemàtiques II
Gema

CAES Parcial i Final

3r Sem Química

Enginyeria Química
Red 1 Laia

Dijous de 17:15h  19:15h

Química Analítica
Red 1 Rubén

Dilluns de 19:15h a 21:15h

Química Física I
G1 Sabela

Dimarts i Dijous de 15:00h a 16:30h

Química Física I
G2 Sabela

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h

Química Inorgànica I
Red 1 Araceli

Dimecres de 17:15h a 19:15h

4t Sem Química

Química Inorgànica II
Alejandro

CAES Parcial i Final

Química Orgànica I
Marian

CAES Parcial i Final

5e Sem Química

Química Física II
G1 Ana

Dimarts i dijous de 13:15 a 14:45h

6e Sem Química

Química Física III
G1 Ana

Dilluns i dimecres de 11:15 a 12:45h

Química Física III
G2 Ana

Dilluns i dimecres de 13:15 a 14:45h

Química Física III
G3 Ana

Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:45h

Química Inorgànica III
G1 Ari

Dimarts i Dijous de 13:15h a 14:45h

7e Sem Química

Química Orgànica III
G1 Victor C

Dimarts i Dijous de 19:15h a 20:45h