Grau Enginyeria Informàtica

FIB, UPC

1A

Física
F

G1 Miércoles de 13:00 a 14:00h.

Profesora: Marc C

Fonaments Matemàtics
FM

G1 Miércoles de 12:00 a 13:00h.

Profesor: Felipe

Introducció als Computadors
IC G1

G1 Lunes de 13:00 a 14:00h y Jueves de 14:00 a 15:00h.

Profesora: Eider

 

Programació 1
PRO1 G1

G1 Lunes de 12:00 a 13:00 y Jueves de 13:00 a 14:00h.

Profesora: Carla

1B

Estructura de Computadors
EC

G1 Martes de 12:00 a 13:00h

Profesora: Eider

Estructura de Computadors
EC

G2 Jueves de 15:00 a 16:00h.

Profesora: Eider

Matemàtiques 1
M1

G1 Lunes de 12:00h a 13:30h.

Profesor: Sebas

Matemàtiques 2
M2 G1

Martes de 10:30h a 12:00h

Profesor: Felipe

Matemàtiques 2
M2 G2

Miércoles de 16:00h a 17:30h

Profesor: Felipe

Programació 2
PRO 2

G1 Miércoles de 12:00 a 14h.

Profesora: Alicia

2A

Bases de Dades
BD G1

Jueves de 16:30h a 18:00h

Profesor: Jean

Estructures de dades i algorismes
EDA

G2 Miércoles de 12:00 a 14:00h.

Profesor: Marc

Interfícies de Computadors
CI

SOLO INTENSIVOS! 

Cualquier duda hablad con Alicia

Profesora: Alicia

Probabilitat i Estadística
PE

SOLO INTENSIVOS! 

Profesor: Dani

Sistemes Operatius
SO

SOLO INTENSIVOS! 

Cualquier duda hablad con Alicia

Profesora: Alicia

2B

Algorisme i computadors
AC G1

Dimarts de 10h a 11:30h

Professor: Bernat

Interacció i Disseny d'Interfícies
IDI G1

Lunes de 12h a 13:30h

Profesor: Dani